friatec.png

FRIDURIT® Neutralisatie-installatie

FRIDURIT® Neutralisatie-installatie. Het milieu is een verantwoordelijkheid van iedereen en dit geldt zeker in laboratoria. Kies daarom voor:

  • FRIDURIT® neutralisatie-installatie
    Geschikt om zure en/of basische afvalstromen die via de gaswasser worden geloost op te vangen en daarna te neutraliseren. Er bestaat ook de mogelijkheid om de unit uit te breiden met een buffertank waarmee grote hoeveelheden zuur en basische afvalstromen verzameld kunnen worden en daarna via de neutralisatie unit worden geneutraliseerd.


Voor meer product informatie over Fridurit neutralisatie-installatie bekijk hier de volgende link:
Fridurit neutralisatie-installatie

  • FRIDURIT® Neutralisatie-installatie
  • FRIDURIT® Neutralisatie-installatie